web analytics
...
Call us : +44 20 3289 8289 | E-mail : ask@refindyourway.com

Opiat bağımlığı tedavisi ve nüksetmeden koruma için Naltrexone engelleyicisi

Naltrexone nedir ve etkisi nasıldır?

Naltrexone’un saklanmasının avantajları ve eksikleri.

Naltrexone ile opiat bağımlılığı tedavisinde endikasyon ve kontrendikasyonları.

Opiat uyuşturucularına dönmeyi önleyecek iyi koruma sağlandığında opiat maddelerinden uzaklaşmak başarılı olur. Kaçınmayı devam ettiren anti nüksetme ilaçları, 40’ten fazla yıl önce ilk olarak ABD’de ortaya çıktı. Bugün Naltrexon tüm dünyada kullanılmaktadır. Oral olarak uygulanan Naltrexon, Naltrexon implantı ve Naltrexon iğnesiyle ilgili daha çok bilgi alın.

Naltrexone nedir?

NALTREXONE, insan vücudundaki her çeşit opiat reseptörlerinin tam bir antagonistidir. Opiat reseptörleriyle güçlü kimyasal yakınlığı olduğu için Naltrexone söz konusu bu reseptörleri eroin, metadon, tramadol, buprenorfin, morfin – sülfat ve benzer maddelere karşı güvenli bir şekilde kapatır.
Naltrexone formülü 60lı yılların sonunda ABD’de Du Pont Merck Pharmaceutica tarafından keşfedilmiştir. Naltrexone formülü, haşhaş alkaloitleri bazlı olup opiat maddelerinin uyandırdığı hiçbir his uyandırmaz. Tam tersine, Naltrexone, doğal ve sentetik opiat maddelerinin beyin reseptörlerine etkileyip uyuçturucu sarhoşluğunu ve zevk almasına izin vermez. Zevk olmaz, bağımlılık da olmaz. İnsan engelleyici ile korunduğu zaman uyuşturucu maddelerinin suistimalinin anlamı ve ihtiyacı yok oluyor.

Son 40 senede Naltrexone iyi araştırılıp tedavi uygulamasında kendini harika bir şekilde gösterdi. ABD’de Naltrexone’a, alkol ve uyuşturucu tedavisinde FDA tarafından izin verilmiştir. Naltrexone’un medikal formülleri devamlı geliştirilmekte. Çeşitli hastalara faydalı olmak ve kendi ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere çok çeşit opiat antagonisti yapılmaktadır. Bazıları, klinik araştırmalarından geçirilir, bazıları ise patentli, kayıtlı ve bağımlılık tedavisinde resmi olarak önerilmektedir.

Biz, Pellet Technologies LLC (New Jersey, USA) tarafından üretilen Naltrexone implantlarını kullanmaktayız. Bizim Naltrexone implantlarımız en uygun fiyata en güvenilir olarak kendini göstermiştir. Naltrexone paletinin üreticisi, ünlü adiktoloji uzmanı, MD Gooberman Lance L’dir. Bu keşif 15 seneden fazladır geliştirilmekte olup ABD’de patentini almış bulunmaktadır (US Patent).

Ücretsiz danışma için ask@refindyourway.com maii adresimize yazın veya +381.(0)69.120.3475 numaramızı arayın.

Naltrexone nedir

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.