web analytics
...
Call us : +44 20 3289 8289 | E-mail : ask@refindyourway.com

NALTREXONE’nun etkisi nedir?

Naltrexone’un birkaç olumlu etkisi vardır:

 • NALTREXONE, opiat uyuşturucularının moleküllerinin hiçbir opiat reseptörüne ulaşmasına izin vermeyerek, ki böylelikle bağımlılığın veya nüksetmenin artması engellenir,  tüm opiat reseptörlerini korur.
 • NALTREXONE, opiat maddelerinin öfori veremeyeceğini psikolojik olarak „hatırlatır“ ve söz konusu maddelerinin kullanılması anlamsız olmaya başlar. Naltrexone, insana daha çok sakinlik hissi, özgüven verir, istek ve sinir gerginliğini yok eder, opiat uyuşturuculerine bağımlılığını yuksek derecede azaltır.
 •  NALTREXONE, insanın kendi „ödüllendirme sisteminin“ iyileşmesini, endorfin – doğal memnuniyet hormonlarının salgılanmasını, ve reseptörlerin yenilenmesini uyarır.
 • Duygusal tedavi prosesi Naltrexone sayesinde daha hızlı gerçekleşir.
 • NALTREXONE, sarhoşluğu ve alkol, kokain, kanabis ve diğer psikoaktif maddelere karşı ilgiyi azaltır. Naltrexone, alkol tedavisinde bile FDA tarından izinlidir. Naltreone’un kumar ve alışveriş gibi davranışları kontrolde tutmada yardımcı olduğuna dair bilim araştırmaları bulunmaktadır.
 • NALTREXONE, bağışlık sistemini kuvvetlendirir. Özellikle eroin detoksifikasyonundan sonra bağışlık sistemini güçlendirmek önemlidir. Naltrexone, multipl skleroz ve diğer autoimmünolojik hastalıkların tedavisinde uygulanır. Onkoloji merkezlerinde uygulanması bile deneniliyor.
 • Metadon,  Suboxone ve Substitol ve benzer maddeler ile ikame programıyla kıyasla Naltrexone’un uygulanmasının avantajları.
 • Eroinsiz ve sentetik opiat uyuşturucularsız temiz bir hayata dönüş sağlar.
 • Beynin endorfin sisteminin yenilenmesine, başka bir değişle kendi mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olur.
 • Bağımlılığa yol açmaz, Naltrexone kesildiğinde semptomlar olmaz, psikolojik etkisi yoktur.
 • Naltrexone’un uygulanmasının eksikleri:
 • Kaçınmayı devam ettirmek istediğine dair hastanın kendisinin sorumlu kararı gerekmekte. Naltrexon sağlık sigortasının kapsamına girmez (Eroin engelleyicisinin fiyatına bakınız).
  Naltrexon’un uygulanmasını gerektirecek endikasyonlar:
 • Opiat uyuşturucularının suistimalinin başlangıcının ve „risk günlerinde“ (partiler, kulübler, diskolar, arkadaşlarla yaz tatili vs) eroin bağımlılığının oluşmasının önlemi
 • Detoks sonrasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığında nüksetmenin önlemi
 • Opiat maddelerine karşı  bağımlığın tedavisinde kaçınmanın devam ettirilmesi ve yaşamın kalitesinin artırılması
 • Eroin doz aşımında acil yardım

Naltrexone’un kullanılmamasını gerektirecek kontrendikasyonlar:

Karaciğerde aşırı iltihaplı proses ve karaciğerde hasar, hayati önemi olan bu organın ilaçlarlar ve Naltrexone ile de yüklenilmesine müsade etmez. Komplikasyondan kaçınmak için opiat maddelerine karşı engelleyicinin kullanılmasından kaçınmalıdır. Naltrexone’u kullanmaya planlanmadan iki hafta önce bilirubin ve aminotransferaz seviyesini kontrol etmek için biyokimyasal kan analizlerin yaptırılması gereklidir.
Naltrexone’a alerji son derecede nadirdir. Durumların %5 – %8’inde magnium stearat’a veya Naltrexone implantının başka yan malzemesine alerjik reaksyonu olur. Doktorlar, bu reaksyonu tedavi ederler, ancak sonraki implantın yerine hastaya Naltrexone iğnesi vurulur. Her şekilde opiat maddelerine karşı korunmaya devam edilir.

Önemli uyarı:

 1. Vücudun opiat maddelerinden tamamen temizlenmiş olması ve bunu kanıtlayacak testlerin yapılması gerekir. Vücutta hala opiat molekülleri varsa ve engelleyici verilirse ciddi bir kaçınma krizi oluşabilir.
 2. Naltrexone engelleyicisi kullanılırken opiat ve opioid maddelerinin kullanılması, beklenmeyen doz aşımı yuksek riskinden dolayı kategorik olarak yasaktır.
 3. Kişi opiat reseptörleri antagonistini kullanırken opiod analjetikleri işe yaramaz. Bu demek oluyor ki acil tıbbi durumlarda cerrahi operasyonlarda acının kesilmesi, opiod olmayan analjetikler ile yapılması gerekmekte. Böyle durumlarda doktorların Naltrexon’un kullanımı ile ilgili haberleri olması gereklidir. Bu anlamda „acil durumlar“ için Naltrexon’un kullanılmasına dair cüzdanda belge taşımak gerekmektedir.

Naltrexone, uyuşturucu ve alkol bağımlılık hastalıklarında nüksetmeye karşı korumanın en güvenilir ve en popüler araç, kaçınmanın objektif garantisidir.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.